CLEARANCE SALE OF INDIGENOUS PLANTS / UITVERKOPING VAN INHEEMSE PLANTE
Price and Availability List can be obtained from this link/ Prys- en Beskikbaarheidslys verkrygbaar by hierdie skakel

Clivias or/of Eucomis 4L from/van R10.00 each/elk
Freylinia tropica or/of Gazanias 4L from/van R6.00 each/elk
Zantedeschia aethiopica 5L from/van R4.50 each/elk
Gardenia thunbergia 5L from/van R12.00 each/elk
Trees/Bome from/van:   5L R10.00,   10L R17.50,   20L R37.50,   50L R115.00,   100L R275.00 each/elk
and many more bargains/en nog baie meer winskope

* PRICES EXCLUDE VAT AND ARE FOR COLLECTION IN BELA BELA/WARMBAD
* PRYSE SLUIT BTW UIT EN IS VIR AFHAAL IN BELA BELA/WARMBAD